31.12.13

DİNİ YAŞAMADA EN MÜKEMEL REHBER ALLAH RESULU SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM'DİR
Selamun aleykum değerli misafirlerim,

Sizinle paylaşmaya çalıştığım Allah Resulu sallallahu aleyhi ve sellem’e itaat ve ittiba etmeye dair, yani O’nu her hal ve tavrımızda örnek almaya dair ayetler sona erdi. Tabi ki bunlar bu konu ile alakalı Kur’an’daki ayetlerden sadece bazıları.

 Bunlar ve bunun dışındaki diğer ayetlerde Rabbimiz bize Kitab’ını okurken ve hayatımıza tatbik ederken Resul’ü rehber edinmemizi farz kılmaktadır. Muhakkak ki O her konuda rehberlerin en mükemmelidir.

Günümüzde Resulsüz ve O’nun örnekliği olmadan salt bir Kur’an kabulu söylemleri her geçen gün artmakta. 
Lütfen dikkatli olalım kardeşlerim, hiç bir yardımcının olmadığı O günden korkalım. 

Ve dinimizi aldığımız insanlara dikkat edelim. Bundan da önemlisi dinimizi kaynakları ile 14 asırdır kabul görmüş esaslar ile öğrenelim. Vahye muhatap olan ilk insanların anladığı ve yaşadığı gibi bu dini anlamaya ve yaŞamaya çalışalım.

 Dinimize değer verelim, çünkü onsuz ne dünya ne de ahiret saadeti mümkün değildir. Rabbim hepimizin yardımcısı olsun ve bizi rızası doğrultusunda yönlendirsin.


Allah Resulu ve O’nun yoluna uyma hakkında Şeyh el-Elbani'nin "Sıfatu Salat'in-Nebi / Peygamberimizin Namaz Kılma şekli“ adlı kitabının ön sözünden bir bölümü sizinle paylaşarak bu yazıyı bitirmek istiyorum.

"Allah Resulu sallAllahu aleyhi ve sellem şanı en yüce, yolu en doğru olandır.

Bu yolun, Allah subhanehu ve teala'nın mü'minlere emrettiği yol ve peygamberlerin efendisi Muhammed sallAllahu aleyhi ve sellem'in insanlara açıkladığı en doğru yol olduğuna olan inancım bana yeter.

Nitekim sahâbeden, tabiûndan ve onlardan sonrakilerden meydana gelen selefi salihin'in izlediği yol budur. Allah Resulu sallAllahu aleyhi ve sellem'in hadis(lerine)e sarılma hususunda emirlerine bağlı kaldım, zira Allah Resulu sallAllahu aleyhi ve sellem'in emri, yüceltilmeye ve uyulmaya, bazı konularda yanılarak sünnete aykırı düşebilen herhangi bir büyük âlimin görüşünden daha lâyıktır.

Bu sebeple sahâbîler ve onlardan sonra gelen nesiller, sahih sünnete aykırı davranan herkesi eleştirmişler ve bazen bu eleştirinin dozunu çok yükseltmişlerdir. Bunu ise, o insanlara kin ve nefret duydukları için yapmamışlardır. Aksine onlar, sevip, değer verdikleri insanlardır. Ancak gönüllerinde Nebi sallAllahu aleyhi ve sellem'in sevgisi daha ileri ve onun emri bütün yaratıkların emrinden daha üstündür. Allah Resulu sallAllahu aleyhi vesellem'in emri ile başkalarının emri çatışınca, Allah Resulu sallAllahu aleyhi ve sellem'in emri öne alınıp uyulmaya daha lâyıktır."

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder