19.12.13

ALLAH'A VE RESUL'ÜNE KARŞI GELMEK CEHENNEMDE EBEDİ KALMAYA SEBEPTİR


25. Ayet: Allah (subhanehu ve teala) şöyle buyurmuştur:

   "Şunu halâ anlamadılar mı ki, kim Allah'a ve Rasûlüne yan çizerse, onun için, içinde daimî kalacağı bir cehennem ateşi vardır. Bu ise, en büyük zillettir." (Tevbe,63)
                                   
   İbn Kesir der ki: "Onlar yakînen bilmediler mi ki Allah'a ve Resulune karşı koymaya, O'nunla harbetmeye, ona muhalefet etmeye kalkışan kimse bir noktada, Allah ve Resulu de bir noktadadır." (Tefsir'ul Kur'an'il Azim, İbn Kesir)

   Taberi der ki: "O münafıklar bilmezler mi ki, kim Allah'a ve Peygamberine karşı savaşır onların emirlerine karşı gelirse, şüphesiz ki ona âhirette cehennem azabı vardır. Orada ebedi kalacaklardır. İşte zillet ve büyük rezillik budur." (Cami'ul-Beyan fi Tefsir'il-Kur'an, Taberi)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder