21.12.13

ALLAH RESULÜ KUR'AN'I TÜM İHTİLAFLARI ORTADAN KALDIRACAK ŞEKİLDE AÇIKLAMIŞTIR


28. Ayet: Allah (subhanehu ve teala) şöyle buyurmuştur:

   "Biz sana Kitabı, hakkında ihtilâfa düştükleri şeyi insanlara açıklaman için ve inanan kimselere hidayet ve rahmet olmak üzere indirdik." (Nahl, 64)

   İbn Teymiyye der ki: "Kim O'nun hakka değil batıla delalet eden şeyler söylediğini, asıl muradın ne olduğunu açıklamadığını bu lafızlarla aslında batıl olmayan manayı kastettiğini ancak insanların, o görüşleriyle gerçek muradı anlamalarının mümkün olmadığını savunursa o gerçekte Allah Resulu (sallAllahu aleyhi ve sellem)'i kötülemiştir.

    Aksini nasıl düşünebiliriz; O halk içinde hakkı en iyi bilen kişi değil midir?

   O, hakkı beyan etmede insanların en kabiliyetlisi değil midir?

   İnsanlara güzel öğüt veren insanların en güzel öğüt vereni o değil mi?

   Bütün bunlar, onun hak konusundaki beyanının bütün insanların açıklamalarından daha mükemmel olmasını gerektirmez mi?

   Muhammed (sallAllahu aleyhi ve sellem) halk içinde hakkı en iyi bilendir; insanlar arasında dili en düzgün, beyanı en sahih olandır. O, kulların hidayeti konusunda insanların en hırslısıdır. Allah ona, apaçık bir şekilde tebliğ etmesini vacip kılmış, insanlara  Kitabı   -onlar  için  indirileni-   açıklasın  diye indirmiştir.

   Öyleyse onun hitabının açıklamasının sözlerinin diğer insanlardan daha mükemmel olduğunda şüphe yoktur. O halde nasıl olur da o hakkı açıklamamış olur?

   Aksine o, cehaletine, ilminin ve aklının noksanlığına rağmen, kendisine pek çok deliller gösterilen kimselere hakkı beyan etmiştir." (Muvaffakat-u Sârihi'l-Ma'kul li-Sahihi'l Menkul, İbn Teymiyye)Hiç yorum yok:

Yorum Gönder